Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 45/2000

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 45/2000
Gdynia, grudzień 2000

W numerze:

 • Aleksander M. Kuźmin O monetach W. C. Amrogowicza raz jeszcze
 • Miłosz Frąckowiak Medale niby te same, a jednak inne część II
 • Aleksander M. Kuźmin Elementy składowe herbu (2)
 • Aleksander M. Kuźmin Franciszek Otto (1904-2000)
 • Andrzej Dominik Ohde Odznaki polskich okrętów wojennych
 • ALEMKA Wystawy
 • Aleksander M. Kuźmin XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna w Nowej Soli
 • ALEMKA Nowości wydawnicze
 • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (10)
 • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 25/2000 – Nienotowany szóstak Jana Kazimierza z 1661 roku
 • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 26/2000 – Szóstak z 1663 roku bez obwódek na awersie lecz z obwódkami na rewersie