• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 171/2023

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 171/2022

  Gdańsk, lipiec – wrzesień 2023

  W numerze:

  • Adam Kuźnicki, Gdański medal z Janem Heweliuszem Barbary Lis-Romańczuk
  • Adam Kuźnicki, Jānis Strupulis – medale astronomiczne
  • Piotr Szykowny, Mosty Ostrowa Lednickiego na denarach Mieszka II?
  • Jacek Strzałkowski, Metalowe krążki z napisem „Próba” i inne nieznane informacje
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 1 czerwca br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na prelekcję Pawła Powirskiego pt. „Spotkanie z medalem, czyli II Ogólnopolska Konferencja Medalierska w Krakowie”.

  Konferencja została zorganizowana przez oddział krakowski PTN wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie i Narodowym Bankiem Polskim. Głównym jej tematem było medalierstwo prywatne, a ważnym elementem spotkanie z krakowskimi medalierami związanymi głównie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.
  Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca wybór medali takich twórców jak: Bronisław Chromy, Jerzy Bandura, Krzysztof Nitsch,  Jerzy Nowakowski, Józef Wąsacz, czy Sławomir Biernat oraz pokaz medali krakowskich wydanych po roku 1945, ze zbioru członków krakowskiego oddziału.

  (źródło inf.: https://numizmatykkrakowski.pl/2023/04/24/ii-ogolnopolska-konferencja-medalierska-w-krakowie/)

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 4 maja br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na odczyt Mariusza Habkowskiego pt. „Mikołaj Kopernik w notafilistyce”.

  Notafilistyka – gałąź numizmatyki zajmująca się badaniem i kolekcjonowaniem pieniędzy papierowych jest pasją prelegenta, Mariusza Habkowskiego, eksperta od zabezpieczeń współczesnych banknotów oraz dokumentów publicznych. wiceprezesa naszego oddziału i redaktora naczelnego „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”.

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 6 kwietnia br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na odczyt Pawła Powirskiego pt. „Królewskie zdobi skronie. Przy okazji koronacji o koronach na monetach brytyjskich”.

  Paweł Powirski – członek naszego Oddziału, archeolog, historyk sztuki, numizmatyk, pracownik Muzeum Narodowego w Gdańsku. Do jego zainteresowań badawczych należy numizmatyka na Pomorzu od późnego średniowiecza po wiek XX oraz nowożytna sztuka i architektura warmińska, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów pielgrzymkowych. Na spotkaniu zaprezentuje różne odmiany koron brytyjskich.

 • Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 170/2023

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 170/2022

  Gdańsk, kwiecień – czerwiec 2023

  W numerze:

  • Adam Kuźnicki, Pamiątki i medale z wystawy filatelistycznej w Melbourne
  • „Polphil 66”
  • Jacek Strzałkowski, Autorskie recenzje kilku ostatnio wydrukowanych „produktów” Jacka Strzałkowskiego
  • Jacek Strzałkowski, Monety z Bolesławem Chrobrym – wystarczy dla wszystkich chętnych
  • Tomasz Poniewierka, Odznaki Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich RP
  • Mariusz Habkowski, Bon z Kopernikiem Mateja Gábriša
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aktualności

  W czwartek dnia 2 marca 2023 roku o godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

  Na spotkaniu przedstawione zostaną sprawozdania z działalności oddziału, dokonany wybór władz na kolejną kadencję oraz omówione sprawy organizacyjne, związane z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem oddziału.