• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 124/2014

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 124/2014
  Gdynia, luty 2014

  W numerze:

  • Dariusz Świsulski Od redakcji
  • Andrzej Denis „Warga habsburska” – zaburzenie genetyczne u władców Hiszpanii, Austrii i Polski związanych mariażami z domem Habsburgów, medale i monety
  • Arkadiusz Dymowski Późnorzymski solid znaleziony pod Poznaniem
  • Dariusz Świsulski Medal jubileuszowy Elektrowni Wodnej Żarnowiec
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN