• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 62/2005

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 62/2005
  Gdynia, wrzesień 2005

  W numerze:

  • Borys Paszkiewicz Naśladownictwo szelągów mistrza Pawła von RuBdorf
  • Wojciech Niemirycz Monety spółdzielni wojskowych
  • Andrzej Musiał Emisja bonów Sopotu w czasie wielkiej inflacji 1923 r.
  • ALEMKA Nowości wydawnicze
  • Aleksander M. Kuźmin Gdańsk w Prusiech – ciekawa wystawa
  • Aleksander M. Kuźmin Medal gdyński
  • Aleksander M. Kuźmin Wykaz czasopism numizmatycznych ukazujących się w Polsce po wojnie
  • Aleksander M. Kuźmin Organizacje numizmatyczne w Polsce
  • Aleksander M. Kuźmin Jubileusz naszych kolegów z Jastrzębia Zdroju
  • Aleksander M. Kuźmin Pieczęć gdańska
  • Aleksander M. Kuźmin Fałszerstwa
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Aleksander M. Kuźmin Listy do redakcji