• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 31/1997

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 31/1997
  Gdynia, grudzień 1997

  W numerze:

  • Paweł Bohdanowicz Cechy indywidualne nowoczesnych stempli menniczych
  • Aleksander M. Kuźmin Uwaga na fałszerstwa
  • Aleksander M. Kuźmin 9 Aukcja Numizmatyczna Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
  • Henryk Kościński Pieniądze świata – zmodernizowana dwusetka (DM)
  • Aleksander M. Kuźmin Nowy medal z okazji 1000-lecia Gdańska
  • Plan emisji monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie w 1998 r.
  • Romuald Sieradzki List do redakcji
  • ALEMKA O kolekcjonerach i kolekcjonerstwie
  • ALEMKA O pieniądzach
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 16/1997 – Trojak olkuski z 1600 roku z błędem na awersie i leżącą szóstką w dacie
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 17/1997 – Lwowski tymf Jana Kazimierza bez literek A T