• Aktualności

  W dniach 29-30 czerwca br. Politechnika Gdańska gościła uczestników I Sympozjum Historia Elektryki. Jedną z imprez towarzyszących sympozjum była wystawa medali i walorów filatelistycznych o tematyce elektrotechnicznej. Ponieważ nie wszyscy zainteresowani mogli wystawę obejrzeć, prezentowana była dodatkowo w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2. Na wystawie, w pięciu gablotach przedstawiono kilkadziesiąt medali, kart pocztowych i stempli ze zbiorów Dariusza Świsulskiego. Są one poświęcone zasłużonym elektrykom, upamiętniają ważne wydarzenia, czy rocznice związanymi ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, są też medale emitowane przez elektrownie i zakłady energetyczne oraz przedsiębiorstwa związane z elektrotechniką.

  Informacja o wystawie na stronie internetowej Biblioteki.

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował w kwietniu 2015 roku konkurs pt. „Projektuję monetę”. Konkurs skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych oraz VI klas szkoły podstawowej. Pilotażowo zorganizowany został w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku. Wpłynęło 30 prac, które zostały poddane ocenie przez komisję konkursową w składzie: Bożena Wis z Oddziału Okręgowego w Gdańsku Narodowego Banku Polskiego, Tomasz Olkowski z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz Mariusz Habkowski z Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Wyłoniono 11 prac zasługujących zdaniem komisji na wyróżnienie. Ogłoszenie wyników nastąpiło 16 czerwca 2015 r.

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawioną 16 czerwca prelekcję Mariusza Habkowskiego pt. „Pieniądz – małe dzieło sztuki”.

  Znak pieniężny w każdym kraju, obok swej podstawowej funkcji środka płatniczego, pełni również rolę swojego rodzaju symbolu narodowego. Symbolika na pieniądzach w zasadzie zawsze nawiązuje do historii, tradycji, kultury danego kraju. Na odczycie przedstawiono zasady projektowania monet i banknotów, kształty i formy graficzne jakie przybierały znaki pieniężne na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza w czasach współczesnych.

  Podczas spotkania zostały wręczone nagrody laureatom konkursu graficznego.

  Odczyt odbył się w Filii Naukowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

 • Aktualności

  W czerwcu 2015 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, prezentowana była wystawa przygotowana po patronatem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego „Medale biegowe”, na której pokazano medale, których zdobywcą i właścicielem jest Janusz Skosolas.

  Wystawa prezentowała kilkadziesiąt medali zdobytych podczas biegów organizowanych na całym świecie, m.in. w Pradze, Wiedniu, Nowym Jorku, czy Tokio. Nie zabrakło też pamiątek po biegach organizowanych w Polsce, w tym tak znanych jak biegi gdyńskie, w których zdobywa się poszczególne elementy składające się ostatecznie na kompletne trofeum (np. słynny Medal – Żaglowiec), czy też Bieg Katorżnika, gdzie medale są olbrzymie i jedyne w swoim rodzaju.

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawiony w Sali Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w dniu 2 czerwca 2015 r. odczyt Dariusza Świsulskiego pod tytułem: „Pamiątki z wakacji, czyli czego prawdziwi numizmatycy nie zbierają”. Odczyt został uzupełniony prezentacją kilkuset tzw. dukatów lokalnych i żetonów. W czerwcowym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych zaprezentowano artykuł przygotowany na podstawie tego referatu.

  Zdjęcie z odczytu
 • Aktualności

  W dniach 29-31 maja 2015 roku w Krośnie odbył się XII Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
  Delegaci wybrali nowego Prezesa PTN – pana Przemysława Ziembę z Oddziału Radomskiego.
  Szczegółowe informacje na temat zjazdu podane są w czerwcowym Numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych.