• Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 2 lutego br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na spotkanie pt. „Monetarni kustosze depatują”.

  Uczestnicy obecni na ostatnim zebraniu Międzymuzealnego Kolegium Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu podzielą się swoimi wrażeniami ze spotkania oraz po obejrzeniu wystawy „Wielkopolska w monetach i medalach”.

  Międzymuzealne Kolegium Numizmatyczne zostało powołane z inicjatywy doc. dr hab. Andrzeja Mikołajczyka – dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – w grudniu 1981 r. Skupia przedstawicieli działów (gabinetów) numizmatycznych z muzeów polskich i ma na celu integrację muzealnego środowiska numizmatycznego oraz wymianę doświadczeń. W spotkaniach odbywających się z reguły dwa razy w roku w różnych muzeach polskich bardzo często uczestniczą także członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

  Na zdjęciu doc. dr hab. Andrzej Mikołajczyk – źródło fot. facebook Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

 • Aktualności

  Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi i wieloletniego członka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Miłosza Wojciecha Frąckowiaka.

  Doc. dr inż. Miłosz Frąckowiak – wieloletni pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej – był cenionym i aktywnym członkiem naszego oddziału od prawie 50 lat. Przez długi czas czynnie uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Gdańskiego, pełniąc m.in. funkcje sekretarza oraz vice – prezesa Zarządu. Był również przez wiele lat członkiem kolegium redakcyjnego periodyku Oddziału – „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”. W latach 2003 – 2007 pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTN. Zawsze z wielkim zaangażowaniem uczestniczył we wszystkich działaniach naszego stowarzyszenia, zajmując się popularyzacją wiedzy numizmatycznej. Był organizatorem licznych wystaw medalierskich o szerokim zakresie tematycznym, autorem wielu katalogów, artykułów i opracowań monograficznych. Zawsze chętnie dzielił się swoją ogromną wiedzą nie tylko numizmatyczną jako prelegent profesjonalnie przygotowanych odczytów. Był wielkim społecznikiem zawsze z zapałem angażującym się w organizację jubileuszy, sesji naukowych oraz emisji medali okolicznościowych.

 • Aktualności

  Z okazji Nowego 2023 Roku wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego życzymy przede wszystkim zdrowia, radości i spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu a także satysfakcji z realizacji swoich zamiłowań i pasji kolekcjonerskich.

  Jednocześnie zapraszamy na uroczyste spotkanie noworoczne 5 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej).