• Aktualności

  Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni http://www.muzeummw.pl/ zaprasza na wystawę „60-lecie Kręgu Starszoharcerskiego 'Westerplatte’ przy Akademii Medycznej w Gdańsku” ze zbiorów prywatnych phm. kmdr. dr. Bogumiła Filipka, członka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

  Ekspozycja jest udostępniona dla zwiedzających bezpłatnie od stycznia do września 2016 roku w holu Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w godzinach otwarcia muzeum.

  Kilka zdjęć z uroczystego otwarcia wystawy w dniu 18 stycznia 2016 r.:

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza od 15 stycznia 2016 roku do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, ul. Obrońców Wybrzeża 2, http://wbpg.org.pl na wystawę „Polskie banknoty wczoraj i dziś” ze zbiorów Mariusza Habkowskiego i Tomasza Olkowskiego.

  Na wystawie obejrzeć można banknoty (lub ich kopie) emitowane od XVIII wieku do chwili obecnej. Prezentowane są również banknoty emitowane, gdy Polska nie istniała jako niepodległe państwo, a także takie, które nigdy nie były i nie miały służyć jako środek płatniczy.

  Kilka zdjęć z wystawy:

 • Aktualności

  Dla osób, które nie miały okazji obejrzeć pokazywanej w paździeniku w Politechnice Gdańskiej wystawy poświęconej Janowi Heweliuszowi, wystawa ta od 17 listopada 2015 roku do 14 stycznia 2016 roku prezentowana była w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, ul. Obrońców Wybrzeża 2, http://wbpg.org.pl. Na wystawie przedstawiono szereg eksponatów ze zbiorów Dariusza Świsulskiego, takich jak monety, medale, banknoty, karty telefoniczne, książki, ryciny, znaczki pocztowe, stemple, koperty, pocztówki, podkładki pod piwo itd.

 • Aktualności

  W dniu 5 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków i sympatyków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Była to też okazja do rozmowy o przyszłości Oddziału. W trakcie spotkania zostały wręczone wyróżnienia przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Dyplomami honorowymi nagrodzono: Bogumiła Filipka, Andrzeja Denisa, Stefana Hetmańskiego, Konstantego Siekierskiego i Mirosława Skibniewskiego.

  Wiceprezes Zarządu Oddziału Gdańskiego PTN Dariusz Świsulski, za działalność przyczyniającą się do promocji i rozwoju numizmatyki oraz do popularyzacji idei ochrony zabytków numizmatycznych został wyróżniony srebrnym medalem im. prof. R. Kiersnowskiego.

  Fotografia uczestników spotkania