• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

    nr 15/1994

    Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 15/1994
    Gdynia, marzec 1994

    W numerze:

    • Miłosz Frąckowiak Medale Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej
    • Edmund Kopicki Fałszywy szeląg elbląski z 1713 roku
    • Aleksander M. Kuźmin Uzupełnienia pojubileuszowe
    • Henryk Kościński Bezpieczeństwo zbiorów
    • Aleksander M. Kuźmin Czy warto czytać literaturę numizmatyczną ?
    • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska – Pięć denarów rzymskich z Pruszcza Gdańskiego
    • Aleksander M. Kuźmin O ważności rejestracji znalezisk luźnych i skarbów