Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 46/2001

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 46/2001
Gdynia, marzec 2001

W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Od redakcji
  • Miłosz Frąckowiak Medale miasta Sopotu
  • Wojciech Niemirycz Specjalizacja w klekcjonerstwie
  • Aleksander M. Kuźmin Jakub Jakobson van Emden
  • Aleksander M. Kuźmin Geneza herbu (część III ostatnia)
  • Miłosz Frąckowiak Wiktor Tołkin – architekt, rzeźbiarz, medalier
  • Andrzej D. Ohde Odznaki polskich okrętów wojennych (uzupełnienie)
  • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (11)
  • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 28/2001 – Odmiana literowa szóstaka Jana Kazimierza z 1663 roku
  • Aleksander M. Kuźmin i Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 27/2001 – Kolejna nieznana odmiana literowa szóstaka Jana Kazimierza z 1663 roku