Aktualności

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 1 czerwca br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na prelekcję Pawła Powirskiego pt. „Spotkanie z medalem, czyli II Ogólnopolska Konferencja Medalierska w Krakowie”.

  Konferencja została zorganizowana przez oddział krakowski PTN wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie i Narodowym Bankiem Polskim. Głównym jej tematem było medalierstwo prywatne, a ważnym elementem spotkanie z krakowskimi medalierami związanymi głównie z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.
  Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca wybór medali takich twórców jak: Bronisław Chromy, Jerzy Bandura, Krzysztof Nitsch,  Jerzy Nowakowski, Józef Wąsacz, czy Sławomir Biernat oraz pokaz medali krakowskich wydanych po roku 1945, ze zbioru członków krakowskiego oddziału.

  (źródło inf.: https://numizmatykkrakowski.pl/2023/04/24/ii-ogolnopolska-konferencja-medalierska-w-krakowie/)

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 4 maja br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na odczyt Mariusza Habkowskiego pt. „Mikołaj Kopernik w notafilistyce”.

  Notafilistyka – gałąź numizmatyki zajmująca się badaniem i kolekcjonowaniem pieniędzy papierowych jest pasją prelegenta, Mariusza Habkowskiego, eksperta od zabezpieczeń współczesnych banknotów oraz dokumentów publicznych. wiceprezesa naszego oddziału i redaktora naczelnego „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”.

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 6 kwietnia br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na odczyt Pawła Powirskiego pt. „Królewskie zdobi skronie. Przy okazji koronacji o koronach na monetach brytyjskich”.

  Paweł Powirski – członek naszego Oddziału, archeolog, historyk sztuki, numizmatyk, pracownik Muzeum Narodowego w Gdańsku. Do jego zainteresowań badawczych należy numizmatyka na Pomorzu od późnego średniowiecza po wiek XX oraz nowożytna sztuka i architektura warmińska, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów pielgrzymkowych. Na spotkaniu zaprezentuje różne odmiany koron brytyjskich.

 • Aktualności

  W czwartek dnia 2 marca 2023 roku o godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

  Na spotkaniu przedstawione zostaną sprawozdania z działalności oddziału, dokonany wybór władz na kolejną kadencję oraz omówione sprawy organizacyjne, związane z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem oddziału.

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 2 lutego br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na spotkanie pt. „Monetarni kustosze depatują”.

  Uczestnicy obecni na ostatnim zebraniu Międzymuzealnego Kolegium Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu podzielą się swoimi wrażeniami ze spotkania oraz po obejrzeniu wystawy „Wielkopolska w monetach i medalach”.

  Międzymuzealne Kolegium Numizmatyczne zostało powołane z inicjatywy doc. dr hab. Andrzeja Mikołajczyka – dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – w grudniu 1981 r. Skupia przedstawicieli działów (gabinetów) numizmatycznych z muzeów polskich i ma na celu integrację muzealnego środowiska numizmatycznego oraz wymianę doświadczeń. W spotkaniach odbywających się z reguły dwa razy w roku w różnych muzeach polskich bardzo często uczestniczą także członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

  Na zdjęciu doc. dr hab. Andrzej Mikołajczyk – źródło fot. facebook Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

 • Aktualności

  Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi i wieloletniego członka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Miłosza Wojciecha Frąckowiaka.

  Doc. dr inż. Miłosz Frąckowiak – wieloletni pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej – był cenionym i aktywnym członkiem naszego oddziału od prawie 50 lat. Przez długi czas czynnie uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Gdańskiego, pełniąc m.in. funkcje sekretarza oraz vice – prezesa Zarządu. Był również przez wiele lat członkiem kolegium redakcyjnego periodyku Oddziału – „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”. W latach 2003 – 2007 pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTN. Zawsze z wielkim zaangażowaniem uczestniczył we wszystkich działaniach naszego stowarzyszenia, zajmując się popularyzacją wiedzy numizmatycznej. Był organizatorem licznych wystaw medalierskich o szerokim zakresie tematycznym, autorem wielu katalogów, artykułów i opracowań monograficznych. Zawsze chętnie dzielił się swoją ogromną wiedzą nie tylko numizmatyczną jako prelegent profesjonalnie przygotowanych odczytów. Był wielkim społecznikiem zawsze z zapałem angażującym się w organizację jubileuszy, sesji naukowych oraz emisji medali okolicznościowych.

 • Aktualności

  Z okazji Nowego 2023 Roku wszystkim członkom i sympatykom Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego życzymy przede wszystkim zdrowia, radości i spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu a także satysfakcji z realizacji swoich zamiłowań i pasji kolekcjonerskich.

  Jednocześnie zapraszamy na uroczyste spotkanie noworoczne 5 stycznia 2023 roku (czwartek) o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej).

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 1 grudnia br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na odczyt Małgorzaty Gizińskiej pt. „Motywy bożonarodzeniowe na medalach, monetach i banknotach”. 

  Małgorzata Gizińska – prezes Oddziału Gdańskiego PTN, z wykształcenia historyk, przez wiele lat pracowała w Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Elblągu, zajmując się zbiorami numizmatycznymi, medalierskimi, sfragistycznymi oraz militariami. Jest autorką wielu artykułów dotyczących medali, monet i banknotów elbląskich. Na spotkaniu zaprezentuje motywy związane z nadchodzącymi świętami, występujące na numizmatach i medalach świata.

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 3 listopada br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na odczyt Pawła Powirskiego pt. „Co Gdańszczaninowi z sakiewki wypadało. O znaleziskach monet w Gdańsku”. 

  Paweł Powirski – członek naszego Oddziału, archeolog, historyk sztuki, numizmatyk, pracownik Muzeum Narodowego w Gdańsku. Do jego zainteresowań badawczych należy numizmatyka na Pomorzu od późnego średniowiecza po wiek XX oraz nowożytna sztuka i architektura warmińska, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów pielgrzymkowych. Na spotkaniu zaprezentuje ostatnie znaleziska monet z terenu miasta Gdańska.

 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 6 października br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej). na odczyt Mariusza Habkowskiego pt. „Czarownice i motywy demoniczne na notgeldach”.

  Mariusz Habkowski, wiceprezes oddziału gdańskiego i redaktor naczelny kwartalnika „Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne” jest ekspertem od zabezpieczeń współczesnych banknotów oraz dokumentów publicznych. Do jego szczególnych zainteresowań należą papierowe znaki pieniężne, a także ich fałszerstwa na przestrzeni dziejów oraz współcześnie. Tym razem zaprezentuje interesujący i raczej nieczęsto wykorzystywany motyw w numizmatyce.