• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 63/2005

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 63/2005
  Gdynia, grudzień 2005

  W numerze:

  • Artur Jezioro Falsyfikat orta gdańskiego z 1615 r.
  • Wojciech Niemirycz Rzadka półtalarowa klipa elbląska z 1651 r.
  • Aleksander M. Kuźmin Szeląg Zygmunta III z 1623 r.
  • Aleksander M. Kuźmin Jeszcze raz o szelągu koronnym z 16ZZ r.
  • Aleksander M. Kuźmin Medal gdański
  • Aleksander M. Kuźmin Raz jeszcze o pieczęci gdańskiej
  • Aleksander M. Kuźmin O Biuletynie Numizmatycznym i nie tylko
  • ALEMKA Nowości wydawnicze
  • Aleksander M. Kuźmin I Ogólnopolskie Seminarium
  • Aleksander M. Kuźmin Niezrealizowane banknoty PRL
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Romuald L. Sieradzki Wystawy