• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 150/2018

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 150/2018
  Gdańsk, kwiecień-czerwiec 2018

  W numerze:

  • Od redakcji
  • Adam Kuźnicki Medale na szesćsetlecie fundacji Kazimierza Wielkiego w Krakowie
  • Małgorzata Gizińska Mennica krzyżacka w Elblągu
  • Karol Nowaliński Gdańskie monety zastępcze, żetony i pseudo – monety z XIX i XX wieku
  • Marcin Smorągiewicz Słów kilka o żetonach Mennicy Polskiej
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aktualności

  Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował w dniu 6 marca 2018 r. odczyt dr inż. Miłosza Frąckowiaka pt.: „Kolekcjonerzy i losy ich zbiorów.” Prelegent, wieloletni członek naszego stowarzyszenia, przez długi okres sprawował funkcję sekretarza oraz wiceprezesa oddziału. Jest autorem wielu artykułów o tematyce medalierskiej publikowanych w „Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych”, m.in. twórcą zamieszczonego tam katalogu medali gdańskich. Dr Frąckowiak opowiedział o środowisku trójmiejskich kolekcjonerów – numizmatyków oraz przedstawił najciekawsze kolekcje. Opowiedział także o początkach swojej pasji kolekcjonerskiej a także o pieczołowicie od lat gromadzonych zbiorach.

  Podczas spotkania odbyło się także zebranie sprawozdawcze członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.