• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 26/1996

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 26/1996
  Gdynia, wrzesień 1996

  W numerze:

  • Stanisław Bulkiewicz Nieznana odznaka morska
  • Paweł Bohdanowicz O nie publikowanym omyłkowym orcie koronnym z 1658 roku. O nieznanych powiązaniach znanych stempli, i jeszcze raz o tymfie z błędem „GOR”
  • P. Jarmark Dominikański
  • Aleksander M. Kuźmin Uwaga na faszerstwa
  • Henryk Kościński Numizmatyczne SKOK-i
  • AL Wystawa medali „Emisje własne Mennicy Warszawskiej”
  • Aleksander M. Kuźmin Nieznany medal
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Aleksander M. Kuźmin Dział osobliwości nr 6A/1996 – Uzupełnienia, poprawki – Tymf Jana Kazimierza z błędem w oznaczeniu wartości
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 9/1996 – Szeląg litewski z przerobioną datą 1627/6