• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 101/2011

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 101/2011
  Gdynia, listopad 2011

  Spis treści Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych
  Numery 1 – 100
  za lata 1988 – 2011

  Monety starożytne – Monety średniowieczne – Monety nowożytne – Monety współczesne – Osobliwości – Fałszerstwa – Banknoty – Pieniądz zastępczy i żetony – Medale i odznaczenia – Znaleziska – Aukcje – Wystawy – Heraldyka – Jubileusze – Osoby – Wspomnienia – Ogólne – Wydawictwa – Listy do redakcji – Od redakcji – Z Oddziału Gdańskiego PTAIN (PTN) – Zeszyty dodatkowe
  Spis autorów