Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 44/2000

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 44/2000
Gdynia, wrzesień 2000

W numerze:

  • Wojciech Niemirycz Wspomnienia warszawskiego numizmatyka
  • Aleksander M. Kuźmin IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
  • Miłosz Frąckowiak Mało znany medal Piotra Soleckiego
  • Miłosz Frąckowiak Medale niby te same, a jednak inne
  • ALEMKA Nowości wydawnicze
  • Aleksander M. Kuźmin Geneza herbu
  • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (9)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN