Aktualności

W czwartek dnia 7 marca 2024 roku o godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) odbędzie się zebranie sprawozdawcze Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Na spotkaniu przedstawione zostaną sprawozdania z działalności oddziału za rok 2023 oraz omówione bieżące sprawy organizacyjne.