• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 20/1995

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 20/1995
  Gdynia, maj 1995

  W numerze:

  • Jacek Tylicki Nowa odmiana unikalnego szeląga gdańskiego Zygmunta Starego z 1549 r.
  • Wojciech Niemirycz Jeszcze w sprawie datowania szelągów Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1660-1661 (Głos w dyskusji)
  • Paweł Bohdanowicz, Marian Mielewski Odlewane falsyfikaty numizmatyczne
  • Paweł Bohdanowicz, Aleksander M. Kuźmin Dział osobliwości – dodatek do Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych
  • Małgorzata Gizińska Znaleziska
  • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska
  • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
  • ALEMKA Z kraju
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 1/1995 – Szeląg Augusta III z 1753 roku z literą F
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 2/1995 – Próbna złotówka z 1989 roku