• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 38/1999

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 38/1999
  Gdynia, marzec-kwiecień 1999

  W numerze:

  • Włodzimierz Szłapiński Gdańskie monety na rynku pieniężnym województwa ruskiego w XVII wieku (wg danych archiwalnych)
  • Stanisław Bulkiewicz Nieznana odznaka
  • Aleksandra Szymańska Wystąpienie prezesa Oddziału Gdańskiego na spotkaniu zorganizowanym w ramach obchodów 45-lecia Oddziału
  • Romuald Sieradzki Moja przygoda z medalem. Jej blaski i cienie (cz. II)
  • Romuald Sieradzki Wspomnienia o gdańskich kolekcjonerach-numizmatykach
  • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (3)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 37/1999

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 37/1999
  Gdynia, marzec 1999

  W numerze:

  • Roma Włodarczak Mennica Malborska w Rzeczypospolitej
  • Henryk Kościński Wycofana seria banknotów „Miasta Polskie” w świetle problematyki fałszerstw krajowych znaków pieniężnych
  • Miłosz Frąckowiak Kilka uwag o katalogu „Medale Mennicy Państwowej 1996”
  • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (2)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 23/1999 – Złotówka próbna z 1928 roku wybita stemplem odwróconym
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 24/1999 – 10 groszy 1923 wybite stemplem odwróconym