• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 105/2012

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 105/2012
  Gdynia, marzec 2012

  W numerze:

  • Piotr Kosanowski Okolicznościowe monety cara Mikołaja II
  • Robert Aponowicz „Zawiadomienia o falsyfikatach banknotów 1945-1948” w zasobach Archiwum Państwowego w Gdańsku
  • Aleksander M. Kuźmin Notki heraldyczne
  • Aleksander M. Kuźmin Zamek Królewski w Poznaniu
  • Dariusz Świsulski Gdyńskie cegiełki – sztandar Solidarności
  • Dariusz Świsulski Medal Wdzięczności z okazji XXX rocznicy Solidarności
  • ALEMKA Z żałobnej karty
  • Piotr Kosanowski Historia pieniądza polskiego … aukcjami pisana Katalog Jubileuszowej Aukcji WCN nr 50
  • ALEMKA Medal hetmana kolekcjonerów polskich
  • ALEMKA, Dariusz Świsulski Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Publikacje

  Dariusz Świsulski „Medale Politechniki Gdańskiej”

  Fragment artykułu:

  W ponad stuletniej historii politechniki w Gdańsku wybitych zostało wiele medali. Autorowi udało dotrzeć do 28 medali, z czego dwa były wybite przed 1939 rokiem, sześć zostało wybitych przez władze uczelni, trzy związane są z Fakultetem Wojskowym oraz Studium Wojskowym PG. Pozostałe medale zostały przygotowane na zamówienie wydziałów lub z poszczególnymi wydziałami są związane: Wydział Architektury – 1, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 8, Wydział Elektrotechniki i Automatyki – 4, Wydział Mechaniczny – 3, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 1. Dodatkowo uwzględniono 3 medale wyemitowane przez Studencką Spółdzielnię Pracy „Techno-Service”.