• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 49/2001

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 49/2001
  Gdynia, grudzień 2001

  W numerze:

  • Aleksander R. i Aleksander M. Kuźminowie Ciekawostki z mojego zbioru
  • Aleksander M. Kuźmin Raz jeszcze o heraldyce i numizmatyce
  • Aleksander M. Kuźmin Historia kołem się toczy
  • Aleksander M. Kuźmin Nowości wydawnicze
  • ALEMKA Dwuznaczna definicja
  • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (11)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN