• Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

  nr 131/2014

  Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 131/2014
  Gdańsk, listopad 2014

  W numerze:

  • Marek Folwarniak Moneta 50-markowa Getta w Łodzi
  • Marek Folwarniak Łódzka „piątka” z Getta
  • Marek Folwarniak Podróbki monet Getta
  • Zbigniew Kutrzeba Nie obchodzimy tej rocznicy. Rzecz o Piotrze Mikołaju Gartenbergu
  • Andrzej Denis Pierwsi elekcyjni władcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, królowie Henryk Walezy, Anna Jagiellonka i Stefan Batory – monety i medale
  • Aleksander M. Kuźmin I Międzynarodowe i X Ogólnopolskie Seminarium: Numizmatyka Śląska
  • Aleksander M. Kuźmin Nowy medal w mojej kolekcji „Numizmatycy na medalach”
  • Aleksander M. Kuźmin Konferencja naukowa poświęcona 420-leciu mennicy bydgoskiej
  • Aleksander M. Kuźmin Medal Powstania Styczniowego
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Dariusz Świsulski Wystawa „Medale polskich uczelni technicznych”