Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi i wieloletniego członka Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Miłosza Wojciecha Frąckowiaka.

Doc. dr inż. Miłosz Frąckowiak – wieloletni pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej – był cenionym i aktywnym członkiem naszego oddziału od prawie 50 lat. Przez długi czas czynnie uczestniczył w pracach Zarządu Oddziału Gdańskiego, pełniąc m.in. funkcje sekretarza oraz vice – prezesa Zarządu. Był również przez wiele lat członkiem kolegium redakcyjnego periodyku Oddziału – „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych”. W latach 2003 – 2007 pełnił obowiązki wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTN. Zawsze z wielkim zaangażowaniem uczestniczył we wszystkich działaniach naszego stowarzyszenia, zajmując się popularyzacją wiedzy numizmatycznej. Był organizatorem licznych wystaw medalierskich o szerokim zakresie tematycznym, autorem wielu katalogów, artykułów i opracowań monograficznych. Zawsze chętnie dzielił się swoją ogromną wiedzą nie tylko numizmatyczną jako prelegent profesjonalnie przygotowanych odczytów. Był wielkim społecznikiem zawsze z zapałem angażującym się w organizację jubileuszy, sesji naukowych oraz emisji medali okolicznościowych.