Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zaprasza swoich członków i sympatyków w czwartek 2 lutego br. o godz. 17:00 do Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) na spotkanie pt. „Monetarni kustosze depatują”.

Uczestnicy obecni na ostatnim zebraniu Międzymuzealnego Kolegium Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Poznaniu podzielą się swoimi wrażeniami ze spotkania oraz po obejrzeniu wystawy „Wielkopolska w monetach i medalach”.

Międzymuzealne Kolegium Numizmatyczne zostało powołane z inicjatywy doc. dr hab. Andrzeja Mikołajczyka – dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – w grudniu 1981 r. Skupia przedstawicieli działów (gabinetów) numizmatycznych z muzeów polskich i ma na celu integrację muzealnego środowiska numizmatycznego oraz wymianę doświadczeń. W spotkaniach odbywających się z reguły dwa razy w roku w różnych muzeach polskich bardzo często uczestniczą także członkowie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Na zdjęciu doc. dr hab. Andrzej Mikołajczyk – źródło fot. facebook Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.