Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 152/2018

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 152/2018
Gdańsk, październik – grudzień 2018

W numerze:
Od redakcji

  • Małgorzata Gizińska Jubileusz 65-lecia Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
  • Małgorzata Gizińska 30-lecie Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych
  • Mariusz Habkowski Propagandowa rola pieniędzy papierowych na przykładzie banknotów polskich
  • Adam Kuźnicki Przez morze do rozkwitu Polski. Medal wybity na wodowanie MS. Piłsudski
  • Andrzej Denis Mariaże Jagiellonów i Habsburgów. Upadek dynastii jagiellońskiej
  • Dariusz Świsulski Informacja o wydawnictwie: Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce
  • Miłosz Frąckowiak Informacja o wydawnictwie: „Zaszczytne i pamiątkowe symbole w polskim przemyśle okrętowym
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego
  • Medal jubileuszowy PTN Oddziału Gdańskiego na 65.lecie działalności