Aktualności

Z okazji przypadającej w 2018 roku 65 rocznicy powstania Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz 30 – lecia Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych w dniach 27 – 28 września br. odbyło się uroczyste spotkanie, połączone z II Pomorską Konferencją Numizmatyczną pt. „Ekonomiczna, artystyczna i informacyjna rola środków płatniczych i medali” – przygotowywaną przez Muzeum Gdańska, przy współpracy PTN O/Gdańsk. Na uroczystości oraz konferencję przybyło wielu gości z całej Polski, których mogliśmy przyjąć pierwszego dnia w pięknej Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta. Drugiego dnia uczestnicy spotkania przenieśli się do sali edukacyjnej Muzeum Gdańska (wejście od ulicy Piwnej). Więcej na temat jubileuszu można przeczytać w ostatnim specjalnym numerze Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych.

Zapraszamy do lektury.