Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował w dniu 7 listopada 2017 r. odczyt pt.: „Gdańskie tokeny ołowiane („żetony”) i źródła do ich poznania”, który wygłosił dr Tomasz Maćkowski – adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii na Uniwersytecie Gdańskim. Do jego zainteresowań badawczych należą metodologiczne aspekty zastosowania źródeł kultury materialnej w badaniach historycznych, w szczególności problematyka funkcjonowania ołowianych plomb towarowych, pieczęci osobistych oraz miejskich żetonów w XV – XVIII wieku a także zagadnienia metrologii (odważników) w okresie nowożytnym.