Aktualności

W dniach 29-30 czerwca br. Politechnika Gdańska gościła uczestników I Sympozjum Historia Elektryki. Jedną z imprez towarzyszących sympozjum była wystawa medali i walorów filatelistycznych o tematyce elektrotechnicznej. Ponieważ nie wszyscy zainteresowani mogli wystawę obejrzeć, prezentowana była dodatkowo w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Filia Naukowa, Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2. Na wystawie, w pięciu gablotach przedstawiono kilkadziesiąt medali, kart pocztowych i stempli ze zbiorów Dariusza Świsulskiego. Są one poświęcone zasłużonym elektrykom, upamiętniają ważne wydarzenia, czy rocznice związanymi ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, są też medale emitowane przez elektrownie i zakłady energetyczne oraz przedsiębiorstwa związane z elektrotechniką.

Informacja o wystawie na stronie internetowej Biblioteki.