Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 142/2016

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 142/2016
Gdańsk, marzec 2016

W numerze:

  • Małgorzata Gizińska Elbląski pieniądz zastępczy w latach 1914-1923
  • Jacek Mielczarek Fałszywe dukaty gdańskie Stefana Batorego datowane 1584, bite na austriackich dukatach z 1915 roku
  • Andrzej Denis Wojna z Polską wielkiego księcia moskiewskiego Wasyla III w 1514 r. Spotkanie trzech władców w Wiedniu 1515 r. Fatalne skutki mariaży Jagiellonów z Domem Habsburgów – koniec dynastii jagiellońskiej
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Z Oddziału Gdańskiego PTN