Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował przedstawiony w dniu 7 czerwca 2016 r. odczyt pt.: „Medale upamiętniające osobę Marii Kazimiery, pochodzące z okresu koronacji i peregrynacji pary królewskiej po Pomorzu Gdańskim. Uwagi ikonograficzne”, który wygłosił Jan Gustaw Rokita, doktorant WNHiS UKSW, specjalista ds. historii medalierstwa, autor licznych artykułów naukowych opublikowanych m.in. w Gdańskich Zeszytach Numizmatycznych, Biuletynie Numizmatycznym, Przeglądzie Numizmatycznym, Warszawskim Pamiętniku Numizmatycznym.