Publikacje

Dariusz Świsulski „Medale Politechniki Gdańskiej”

Fragment artykułu:

W ponad stuletniej historii politechniki w Gdańsku wybitych zostało wiele medali. Autorowi udało dotrzeć do 28 medali, z czego dwa były wybite przed 1939 rokiem, sześć zostało wybitych przez władze uczelni, trzy związane są z Fakultetem Wojskowym oraz Studium Wojskowym PG. Pozostałe medale zostały przygotowane na zamówienie wydziałów lub z poszczególnymi wydziałami są związane: Wydział Architektury – 1, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 8, Wydział Elektrotechniki i Automatyki – 4, Wydział Mechaniczny – 3, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 1. Dodatkowo uwzględniono 3 medale wyemitowane przez Studencką Spółdzielnię Pracy „Techno-Service”.