Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 105/2012

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 105/2012
Gdynia, marzec 2012

W numerze:

  • Piotr Kosanowski Okolicznościowe monety cara Mikołaja II
  • Robert Aponowicz „Zawiadomienia o falsyfikatach banknotów 1945-1948” w zasobach Archiwum Państwowego w Gdańsku
  • Aleksander M. Kuźmin Notki heraldyczne
  • Aleksander M. Kuźmin Zamek Królewski w Poznaniu
  • Dariusz Świsulski Gdyńskie cegiełki – sztandar Solidarności
  • Dariusz Świsulski Medal Wdzięczności z okazji XXX rocznicy Solidarności
  • ALEMKA Z żałobnej karty
  • Piotr Kosanowski Historia pieniądza polskiego … aukcjami pisana Katalog Jubileuszowej Aukcji WCN nr 50
  • ALEMKA Medal hetmana kolekcjonerów polskich
  • ALEMKA, Dariusz Świsulski Z Oddziału Gdańskiego PTN