Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 20/1995

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 20/1995
Gdynia, maj 1995

W numerze:

 • Jacek Tylicki Nowa odmiana unikalnego szeląga gdańskiego Zygmunta Starego z 1549 r.
 • Wojciech Niemirycz Jeszcze w sprawie datowania szelągów Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1660-1661 (Głos w dyskusji)
 • Paweł Bohdanowicz, Marian Mielewski Odlewane falsyfikaty numizmatyczne
 • Paweł Bohdanowicz, Aleksander M. Kuźmin Dział osobliwości – dodatek do Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych
 • Małgorzata Gizińska Znaleziska
 • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska
 • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
 • ALEMKA Z kraju
 • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 1/1995 – Szeląg Augusta III z 1753 roku z literą F
 • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 2/1995 – Próbna złotówka z 1989 roku