Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 159/2020

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 159/2020

Gdańsk, lipiec-wrzesień 2020

W numerze:

Od redakcji

  • Miłosz Frąckowiak, Gdański rzeźbiarz i medalier. Piotr Solecki (17.07.1935 – 12.09.1993)
  • Dariusz Świsulski, Akademia Zamojska i jej założyciel
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego