Aktualności

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego zorganizował w dniu 5 czerwca 2018 r. odczyt Aleksandra Kuźmina pt.: „Kilka uwag o 10 – fenigówce Wolnego Miasta Gdańska z 1920 roku.” Prelegent, wieloletni członek naszego stowarzyszenia, przez długi czas sprawował funkcję prezesa oddziału. Jest twórcą „Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych, autorem wielu artykułów publikowanych w tym wydawnictwie a także w innych czasopismach numizmatycznych. Na spotkaniu opowiedział o ciekawej monecie zastępczej, wybitej przed oficjalnym powołaniem do życia Wolnego Miasta Gdańska, tj. przed 15 listopada 1920 r.

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61894164