Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 150/2018

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 150/2018
Gdańsk, kwiecień-czerwiec 2018

W numerze:

  • Od redakcji
  • Adam Kuźnicki Medale na szesćsetlecie fundacji Kazimierza Wielkiego w Krakowie
  • Małgorzata Gizińska Mennica krzyżacka w Elblągu
  • Karol Nowaliński Gdańskie monety zastępcze, żetony i pseudo – monety z XIX i XX wieku
  • Marcin Smorągiewicz Słów kilka o żetonach Mennicy Polskiej
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN