Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 112/2012 część 2

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 112/2012 część 2
Gdynia, grudzień 2012

Zeszyt poświęcony twórczości Dobrochny Surajewskiej
W numerze:

  • Dukaty lokalne, numizmaty i medale Dobrochny Surajewskiej
    • Dukaty lokalne
    • Numizmaty
    • Medale