Publikacje

Dariusz Świsulski „Medale Oddziału Gdańskiego SEP”, rozdział w książce „Z kart historii elektryki na Pomorzu”, Gdańsk 2012

Fragment:

W swojej 65-letniej powojennej historii, Oddział Gdański SEP był inicjatorem emisji trzech medali jubileuszowych, z okazji trzydziesto-, czterdziesto- i pięćdziesięciolecia Oddziału. Wybity został również medal im. prof. Stanisława Szpora. W niniejszym opracowaniu uwzględniono dodatkowo medal wybity z okazji zorganizowanego w Gdańsku w 1987 roku XXIV Zjazdu Delegatów, medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna, a także medale upamiętniajšce Dom Technika – siedzibę Gdańskiego Oddziału SEP.