Publikacje

Aleksander M. Kuźmin „BON KOMUNALNEJ KASY OSCZĘDNOŚCI MIASTA GDYNI I JEGO ODMIANY”.

Bulletyn Numizmatyczny Nr 4 (336) 2004, str. 305-308