Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 48/2001

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 48/2001
Gdynia, wrzesień 2001

W numerze:

  • Aleksander M. Kuźmin Związki numizmatyki z heraldyką
  • Aleksander M. Kuźmin Sopockie medale
  • Aleksander M. Kuźmin Międzynarodowa sesja numizmatyczna z okazji 65-rocznicy urodzin prof. Stanisława Suchodolskiego
  • KOMTUR Niepoważne refleksje
  • Aleksander M. Kuźmin Nowości wydawnicze
  • Listy do redakcji
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Aleksander M. Kuźmin Dział osobliwości nr 31/2001 – Szeląg ryski Zygmunta III z błędem w legendzie otokowej
  • Aleksander M. Kuźmin Dział osobliwości nr 32/2001 – Grosz litewski Zygmunta III z 1609 r.