Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 37/1999

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 37/1999
Gdynia, marzec 1999

W numerze:

  • Roma Włodarczak Mennica Malborska w Rzeczypospolitej
  • Henryk Kościński Wycofana seria banknotów „Miasta Polskie” w świetle problematyki fałszerstw krajowych znaków pieniężnych
  • Miłosz Frąckowiak Kilka uwag o katalogu „Medale Mennicy Państwowej 1996”
  • Miłosz Frąckowiak Uzupełnienie rejestru medali gdańskich (2)
  • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 23/1999 – Złotówka próbna z 1928 roku wybita stemplem odwróconym
  • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 24/1999 – 10 groszy 1923 wybite stemplem odwróconym