Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 26/1996

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 26/1996
Gdynia, wrzesień 1996

W numerze:

 • Stanisław Bulkiewicz Nieznana odznaka morska
 • Paweł Bohdanowicz O nie publikowanym omyłkowym orcie koronnym z 1658 roku. O nieznanych powiązaniach znanych stempli, i jeszcze raz o tymfie z błędem „GOR”
 • P. Jarmark Dominikański
 • Aleksander M. Kuźmin Uwaga na faszerstwa
 • Henryk Kościński Numizmatyczne SKOK-i
 • AL Wystawa medali „Emisje własne Mennicy Warszawskiej”
 • Aleksander M. Kuźmin Nieznany medal
 • Miłosz Frąckowiak Rejestr medali gdańskich (c.d.)
 • ALEMKA Z Oddziału Gdańskiego PTN
 • Aleksander M. Kuźmin Dział osobliwości nr 6A/1996 – Uzupełnienia, poprawki – Tymf Jana Kazimierza z błędem w oznaczeniu wartości
 • Paweł Bohdanowicz Dział osobliwości nr 9/1996 – Szeląg litewski z przerobioną datą 1627/6