Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 15/1994

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 15/1994
Gdynia, marzec 1994

W numerze:

  • Miłosz Frąckowiak Medale Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej
  • Edmund Kopicki Fałszywy szeląg elbląski z 1713 roku
  • Aleksander M. Kuźmin Uzupełnienia pojubileuszowe
  • Henryk Kościński Bezpieczeństwo zbiorów
  • Aleksander M. Kuźmin Czy warto czytać literaturę numizmatyczną ?
  • Aleksander M. Kuźmin Znaleziska – Pięć denarów rzymskich z Pruszcza Gdańskiego
  • Aleksander M. Kuźmin O ważności rejestracji znalezisk luźnych i skarbów