Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 3/1991

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 3/1991
Gdańsk, 1991

W numerze:

  • Redakcja Od Redakcji
  • Aleksander Szolc Poglądy Mikołaja Kopernika na system monetarny
  • Aleksander M. Kuźmin Wspomnienia o gdańskich numizmatykach kolekcjonerach
  • Aleksander M. Kuźmin O denarze Władysława Laskonogiego
  • Janusz Sobczyk Znaleziska
  • Aleksander M. Kuźmin Uwaga na faszerstwo !
  • Okresowe wystawy Gdańskiego Oddziału PTAiN w latach 1980-1990
  • Ci, którzy odeszli Uwaga na faszerstwo !
  • Jerzy Pieniążek Wspomnienie
  • Tczewski skarb monet