Publikacje

Polskie szkolnictwo wyższe w drobnej sztuce użytkowej: monety, medale, znaczki

Na 670 stronach formatu A4 opisano historię 76 uczelni i związane z nimi monety, medale, plakiety, znaczki, kartki pocztowe i datowniki okolicznościowe. Przedstawione 684 obiekty numizmatyczne i 358 obiekty filatelistyczne pochodzą z prywatnych zbiorów autora.
Wykaz bibliografii obejmuje 370 pozycji.