Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 171/2023

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 171/2022

Gdańsk, lipiec – wrzesień 2023

W numerze:

  • Adam Kuźnicki, Gdański medal z Janem Heweliuszem Barbary Lis-Romańczuk
  • Adam Kuźnicki, Jānis Strupulis – medale astronomiczne
  • Piotr Szykowny, Mosty Ostrowa Lednickiego na denarach Mieszka II?
  • Jacek Strzałkowski, Metalowe krążki z napisem „Próba” i inne nieznane informacje
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN