Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 170/2023

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 170/2022

Gdańsk, kwiecień – czerwiec 2023

W numerze:

  • Adam Kuźnicki, Pamiątki i medale z wystawy filatelistycznej w Melbourne
  • „Polphil 66”
  • Jacek Strzałkowski, Autorskie recenzje kilku ostatnio wydrukowanych „produktów” Jacka Strzałkowskiego
  • Jacek Strzałkowski, Monety z Bolesławem Chrobrym – wystarczy dla wszystkich chętnych
  • Tomasz Poniewierka, Odznaki Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich RP
  • Mariusz Habkowski, Bon z Kopernikiem Mateja Gábriša
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN