Aktualności

W czwartek dnia 2 marca 2023 roku o godz. 17:00 w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, znajdującej się w Ratuszu Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, na które serdecznie zapraszamy wszystkich naszych członków.

Na spotkaniu przedstawione zostaną sprawozdania z działalności oddziału, dokonany wybór władz na kolejną kadencję oraz omówione sprawy organizacyjne, związane z przypadającym w bieżącym roku jubileuszem oddziału.