Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne

nr 167/2022

Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne nr 167/2022

Gdańsk, lipiec – wrzesień 2022

W numerze:

Od redakcji

  • Andrzej Denis, Rekonstrukcja zrabowanych podczas II wojny światowej talarów książąt Piastów cieszyńskich
  • Rafał Rogoziński, David d’Angers – medalier
  • Jacek Strzałkowski, Listy Stanisława Herstala do Jacka Strzałkowskiego
  • NEKROLOG – Konstanty Siekierski
  • Zarząd Oddziału Gdańskiego PTN Wieści z Oddziału Gdańskiego PTN