Aktualności

2 września 2021 r. w Sali Edukacyjnej Muzeum Gdańska, odbyło się spotkanie członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Z względu na niewielką – z różnych względów – frekwencję, zdecydowano przenieść planowany na ten dzień odczyt Miłosza Frąckowiaka o medalach Akademii Medycznej w Gdańsku na miesiąc październik. W zamian obejrzano wykład prof. Borysa Paszkiewicza pt. „Jak monety opisują początki Gdańska” zamieszczony na platformie youtube przez Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak.

Link do tego interesującego wykładu: